Vilkår

Kjøpsbetingelser

Krs Urban Dance Center AS – heretter forkortet “Krs Urban”.

Alle priser er i norske kroner – kr, og er inkludert mva.

Kjøpsbetingelsene gjelder for kjøp av semesterkurs. For å kjøpe dansekurs må du være myndig. Hvis du er under 18 år, skal foresatte eller foreldre gjøre det for deg.

Krs Urban tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs ved for få påmeldte elever. Du vil i så tilfelle få tilbud om å bytte klasse eller få refusjon.

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Semesteravgift refunderes ikke. Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre. Refusjon/ delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring hvis det er langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til oss senest 30 dager etter sykemeldingsdato. Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

Eleven deltar på eget ansvar. Krs Urban er ikke ansvarlig for fysisk skade eller annen form for skade som eleven måtte pådra seg i skolens lokale. Eleven er selv ansvarlig for egne materielle ting som eleven medbringer til skolens lokaler.

Alle kurs betales direkte på vår nettside via tilgjengelige betalingalternativer i kassen (Visa/Mastercard/Vipps/Faktura). Betaling av dansekurs skal skje forskuddsvis.

Sosiale medier
Vi tar endel bilder både i undervisningen og ved forestillinger. Vennligst gi oss beskjed dersom du ikke ønsker at vi legger ut bilder av ditt barn på hjemmesida eller facebook/instagram.

Force major

Hvis dansestudioet blir forhindret fra å utføre sitt arbeid som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er dansestudioet fritatt for alt ansvar.

Kontaktinformasjon

Krs Urban Dance Center AS
Org. nr: 927 613 115
Postadresse: Ålefjærvegen 503, 4708 Vennesla.
Telefon:  40828302
E-post: post@krsurban.no