• No products in the cart.

Vilkår

1. Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder for kjøp av semesterkurs ved KRS Urban Dansestudio. For å kjøpe dansekurs må du være myndig. Hvis du er under 18 år, skal foresatte eller foreldre gjøre det for deg.

Kristiansand Urban dansestudio tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs ved for få påmeldte elever.

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Semesteravgift refunderes ikke. Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre. Refusjon/ delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring hvis det er langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til oss senest 30 dager etter sykemeldingsdato. Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

Eleven deltar på eget ansvar. Kristiansand Urban Dansestudio er ikke ansvarlig for fysisk skade eller annen form for skade som eleven måtte pådra seg i skolens lokale. Eleven er selv ansvarlig for egne materielle ting som eleven medbringer til skolens lokaler.

Alle kurs betales direkte på vår nettside ved bruk av Visa eller Master Card. Betaling av dansekurs skal skje forskuddsvis.

Vi tar endel bilder både i undervisningen og ved forestillinger. Vennligst gi oss beskjed dersom du ikke ønsker at vi legger ut bilder av ditt barn på hjemmesida eller facebook/instagram.

Force major
Hvis dansestudioet blir forhindret fra å utføre sitt arbeid som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er dansestudioet fritatt for alt ansvar.