Utlysing til landslag // Online Audition

Utlysing til landslag // Online Audition

INFORMASJON TIL KLUBBER – PROSJEKT FORMASJON

Street styles seksjonsstyret ønsker i 2024 å satse på et landslag i Hip hop formasjon. Seksjonsstyret håper dette kan bidra til økt rekruttering til IDO delen, og å opprettholde og øke rekrutteringen til flere grener innad i seksjonen. I tillegg håper vi på gode effekter som:

  • Godt samarbeid mellom klubbene.
  • Utøvere blir i idretten lenger.
  • Utvikling av både trenere og utøvere.

Prosjektet skal også bidra til å øke treneres kunnskap innen hip hop, og bidra til at flere klubber ønsker å undervise i hip hop.

Formasjon

  • Hip hop Formasjon skal tilstrebe å ha én Adult 1 formasjon med inntil 24 dansere.
  • Hip hop adult 1 Formasjon skal delta i internasjonale konkurranser, samt kvalifiseringskonkurranser i Norge i 2024.

Seksjonsstyret har leid inn Ana Vodisek fra Slovenia som koreograf, og Marte Wik som trener. Samlingene vil foregå i lokalene til Studio 1.

Treningsplan sendes til uttatte dansere. I tillegg til den felles treningsplanen, forventes det at utøverne trener formasjon og grunntrening i sine respektive klubber.

Dansere som tas ut må signere en kontrakt med ND/seksjonen. Denne vil inneholde:

  • Forventning til oppmøte på samling og trening
  • Deltakelse på konkurranse
  • Oppførsel på trening, konkurranse og ellers i forbindelse med prosjektet

Audition
Ana Vodisek har ansvar for uttaket.
Målgruppen for prosjektet er adult 1 dansere, aldergruppe 17-30 år. I tillegg kan det vurderes dansere i junior 2 til å delta, aldersgruppe 15-16 år (inntil 50 % av gruppen må være i aldersklasse adult 1)

For å delta på audition må danser sende inn video av seg selv – se informasjon fra Ana nedenfor.

Video sendes til: vodisekana@gmail.com og Lenasimensen@hotmail.com
Frist: 22.mars

_________________________

Dear dancers,

We are very excited for this project and we cannot wait to see you all dance and work with you in person soon! This is the first step of our journey. In the link you will find a video of the audition choreography and a tutorial for it, explaining the steps more into detail. Feel free to pause the video, rewind it, watch it many times, whatever you need to learn the choreography as best as you can.

Link: https://we.tl/t-5C3P8efLUV

At the end of the choreography you add a little something that makes you stand out or show your uniqueness – it can be freestyle, some other choreography that you know, acrobatics, etc. (at least four eight counts but it can also be longer if you wish).

When you know the choreography, make a video of yourself dancing as best as you can and send it to us so we can choose the dancers that will work well together in a formation. We are looking for energy, power, strength, but also technique and performance (facial expression and presence). Show us your passion!

The last day to send us your videos is March 22th. The audition is online, which means that after we get all of your videos, we will choose the dancers for the formation and let you know via e-mail who is chosen and what the next step is.

Good luck and remember to have fun!

Best wishes,
Ana

Sorry, the comment form is closed at this time.