mars 2024

INFORMASJON TIL KLUBBER – PROSJEKT FORMASJON Street styles seksjonsstyret ønsker i 2024 å satse på et landslag i Hip hop formasjon. Seksjonsstyret håper dette kan bidra til økt rekruttering til IDO delen, og å opprettholde og øke rekrutteringen til flere grener innad i seksjonen. I tillegg håper vi på gode effekter som: Godt samarbeid mellom klubbene. Utøvere blir i idretten lenger. Utvikling av både trenere og utøvere. Prosjektet skal også bidra til å øke treneres kunnskap innen hip hop, og bidra til at flere klubber ønsker å undervise i hip hop. Formasjon Hip hop